ตัวอย่างการปรับ Function สินค้า โดยปรับจาก Collon T.V. Cabinet    สามารถเลือกได้ทั้งช่องวางของ, ลิ้นชักเก็บของ, ตู้เก็บของ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ

Recommend Image Size 850x450