ตัวอย่างการตกแต่งคอนโดขนาด 30 ตารางเมตร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงของ MR.YO FURNITURE ในตัวอย่างประกอบด้วย 

  1. KT Bed 5 ft. x 1 Pc.
  2. Collon bedside x 1 Pc.
  3. Ami sofa table_02 x 1 Pc.
  4. Mini Box x 2 Pcs.
  5. Daikei T.V. Cabinet_03 x 1 Pc.
  6. Res table_01 x 1 Pc.
  7. Windsor chair x 2 Pcs.

งบประมาณ :  56,500.-

Recommend Image Size 850x450