ตัวอย่างการตกแต่งคอนโดขนาด 24 ตารางเมตร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงของ MR.YO FURNITURE ในตัวอย่างประกอบด้วย 

  1. Box bed 5 ft. x 1 Pc.
  2. STD shelf : W1200 mm. x 1 Pc.
  3. Res table_04 x 1 Pc.
  4. WB Chair-03 x 2 Pcs.
  5. Shiro table_A x 1 Pc.
  6. Crosswalk chair x 1 pc.
  7. Daikei T.V. Cabinet_F x 1 Pc.
  8. WD-W900, D600, H1800-C x 1 Set

งบประมาณ :  71,500.-

Recommend Image Size 850x450