แบบตู้เสื้อผ้าขนาด W300, D600, H1800 : พร้อมฟังก์ชั่น 
• แบ่งเป็น Function A-G
• หากต้องการความสูง H2000 mm.  แนะนำเป็นเสริมด้วยลิ้นชักด้านล่าง 
• ด้านบนสามารถเพิ่มความสูงได้ โดยใช้เป็นตู้ต่อเพิ่มด้านบน มีให้เลือกตั้งแต่ H400, H500 และ H600 mm.

Recommend Image Size 850x450