ตัวอย่างการตกแต่งคอนโดขนาด 26 ตารางเมตร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงของ MR.YO FURNITURE ในตัวอย่างประกอบด้วย 

  1. STD bed 5 ft. x 1 Pc.
  2. Daikei bedside x 2 Pcs.
  3. HNC Shelf x 1 Pc.
  4. PIK Table-S x 1 Pc.
  5. PIK Table-M x 1 Pc.
  6. Grande armchair 2 seat x
  7. STD shelf w800 mm. x 1 Pc.
  8. Collon mini x 1 Pc.
  9. Collon bar table x 1 Pc.
  10. Collon HST x 2 Pcs.

งบประมาณ :  53,000.-

Recommend Image Size 850x450