ตัวอย่างการตกแต่งคอนโดขนาด 35 ตารางเมตร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงของ MR.YO FURNITURE ในตัวอย่างประกอบด้วย 

 1. JP bed 5 ft. x 1 Pc.
 2. STD shelf W1200. X 1 Pc.
 3. Box shelf X 1 Pc.
 4. Daikei T.V. Cabinet_A X 1 Pc.
 5. WD-W1500, D600, H2000-C x 1 set
 6. Collon T.V. Cabinet X 1 Pc.
 7. Collon sofa table X 1 Pc.
 8. Collon JP table X 1 Pc.
 9. I Shoe Cabinet-01 X 1 Pc.
 10. Collon table X 1 Pc.
 11. Windsor chair X 4 Pcs.

งบประมาณ :  139,500 .-

Recommend Image Size 850x450