ตัวอย่างการปรับ Size สินค้า โดยปรับจาก Daikei T.V. Cabinet   จากดีไซน์แบบมาตรฐานสามารถปรับได้ทั้งความกว้าง, ความลึก, ความสูง เพื่อให้ได้สินค้าหลากหลายการใช้งาน 

Recommend Image Size 850x450