การกำหนดขนาดตู้เสื้อผ้า ให้วัดความกว้างและความสูง ของตำแหน่งที่ต้องการวางตู้เสื้อผ้า  โดยความลึกมาตรฐานที่แนะนำคือ D600 mm.   การคำนวณหรือออกแบบเองอย่างคร่าว ๆสามารถนำตู้ขนาดต่าง ๆมาวางต่อกันได้เลย เช่น 

  • W900 + W300 = W1200 mm.
  • W900 + W300 + W300 = W1500 mm.
  • W900 + W450 + W450 = W1800 mm.
  • W900 + W900 = W1800 mm.
  • W900 + W900 + W300 + W300 = W2400 mm.
Recommend Image Size 850x450