F4Star (F☆☆☆☆) มาตรฐานการควบคุมปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนในตัวสินค้า เป็นมาตรฐานที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆโดยให้ความสำคัญไปที่สารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde)
     สารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ถือเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมหนัง, วงการแพทย์และอื่น ๆ แต่สารฟอร์มัลดิไฮด์ก็มีอันตรายเช่นกัน ไอของฟอร์มัลดีไฮด์จะระคายตา จมูก และผิวหนัง ทำให้เป็นแผลหรือถึงขั้นตาบอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเลยก็ได้ แต่หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบ หรือกรณีสะสมไปนาน ๆก็อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้
     การกำหนดค่าของสารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) สำหรับมาตรฐาน F4Star (F☆☆☆☆) มีดังนี้
     • ค่าเฉลี่ยของสารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ที่ปนเปื้อนต้องอยู่ที่ 0.3 mg/L
 
     • ค่าสูงสุดของสารฟอร์มัลดิไฮด์ (Formaldehyde) ที่ปนเปื้อนได้คือ 0.4 mg/L สำหรับเราแล้ว.. สินค้าชิ้นส่วนไม้ยางพาราทั้งหมด เราจะคุมการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน F4Star โดยควบตั้งแต่วัตถุดิบ, กาว, สีต่าง ๆที่ใช้ในการผลิตค่ะ ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถใช้สินค้าของเราได้อย่างสบายใจ
error: Content is protected !!