ต้นยางพาราถือเป็นทรัพยากรที่มีมากในประเทศไทย  ในอดีตเกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถกรีดยางจากต้นยางพาราได้หลายปี เมื่อหมดน้ำยางก็โค่นต้นยางพาราทิ้งไป แต่เมื่อมีการริเริ่มนำต้นยางพารามาแปรรูปเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอื่น ๆได้ ต้นยางพาราที่เคยโค่นทิ้งก็สามารถขายไม้ส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น
     ไม้ยางพารามีเนื้อสีขาวนวลอมเหลืองขณะที่ยังสดอยู่ หลังจากแห้งแล้วนำไปไสผิวหน้าออกจะเห็นสีขาวแกมน้ำตาลอ่อนเนื้อไม้มีความละเอียดมีเสี้ยนเพียงเล็กน้อยเหมาะกับการนำมาแปรรูป ตามปกติจะต้องคัดไม้ยางพาราแต่ละท่อนโดยเลือกไม้ตามขนาดและลักษณะที่กำหนดไว้ มาประสานกันให้เป็นแผ่นใหญ่หรือเป็นท่อนใหญ่เพื่อใช้งานต่อ สิ่งสำคัญในการนำไม้ยางพาราแปรรูปมาใช้งาน คือต้องควบคุมความชื้นทั้งการอบการผึ่งและควรผ่านขั้นตอนการปกป้องเนื้อไม้จากปลวกแมลงต่าง ๆ 
     ไม้ยางพาราเหมาะกับการนำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆเนื่องจากมีลายไม้ธรรมชาติที่สวยงาม ลายไม่ชัดมากแต่ก็ไม่บางจนมองไม่เห็น ส่วนความแข็งแรงของตัวเนื้อไม้ยางพารา ถึงแม้จะจัดอยู่ให้เป็นไม้เนื้ออ่อน แต่ก็มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน 
     MR.YO FURNITURE เราเลือกใช้ไม้ยางพาราแปรรูปที่ผ่านกระบวนการอัดน้ำยาด้วยแรงดันสูงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปลวก, มอดและแมลง เราคัดท่อนไม้เฉพาะไม้ที่สวยงาม ไม่มีตา (หรือมีเฉพาะตาขนาดเล็กตามมาตรฐานเดียวกับงานส่งออกญี่ปุ่น) มาประสานเป็นแผ่นใหญ่/ท่อนใหญ่ สำหรับการประสานไม้นั้นเราทำการประสานไม้เองทั้งหมดเพราะต้องการคัดสรรท่อนไม้ที่ดีผ่านมาตรฐานและเลือกไม้ให้มีเฉดสีที่ใกล้เคียงกันเหมาะสมกับการนำมาทำสีในขั้นตอนต่อไป เราควบคุมความชื้นในขั้นตอนต่าง ๆเพื่อรักษาคุณภาพของไม้ให้เหมาะสมกับการนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้มากที่สุด  เมื่อนำไม้ที่ประสานแล้วมาผลิตชิ้นงานหรือนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยความพิถีพิถัน ความสวยงามของไม้ยางพาราถือเป็นเสน่ห์ที่ชวนมองตลอดเวลา  ความแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานยาวนานได้นับสิบปี ไม่ด้อยไปกว่าไม้นอกที่สั่งนำเข้าเลย
error: Content is protected !!