เราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการผลิตเฟอร์นิเจอร์และลูกค้าทุกท่านให้ความสำคัญเป็นหลักก็คือ  “ความแข็งแรง”   ซึ่งความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงสร้างและขั้นตอนการประกอบสินค้า    โครงสร้างเป็นสิ่งที่อยู่ด้านในหากไม่สังเกตุก็จะไม่ทราบได้ว่าโครงสร้างของสินค้าที่คุณดูอยู่นั้นเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ด้วยเหตุนี้เอง..สินค้าที่หน้าตาลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่คุณภาพก็อาจต่างกัน เพราะใช้วิธีการผลิต, รายละเอียดในการทำโครงสร้างและการประกอบต่างกัน
     เราออกแบบสินค้าทุกตัวโดยคำนึงถึงการใช้งานเพราะเฟอร์นิเจอร์ควรใช้งานได้จริง มีความแข็งแรงที่เหมาะสมกับการใช้งานตามประเภทของสินค้า  เราจะไม่เน้นดีไซน์ให้นำหน้าความแข็งแรง แต่เราต้องการให้สินค้าทุกชิ้น  “แข็งแรงอย่างมีดีไซน์”  เมื่อสินค้าเราแข็งแรง สิ่งที่ตามมาคือความปลอดภัยของผู้ใช้งานซึ่งนั่นหมายถึงลูกค้าทุกท่านนั่นเอง
เก้าอี้ทุกรุ่นที่ออกแบบ เรามีการทดสอบความแข็งแรงก่อน Approve แบบสินค้า การทดสอบนี้ทำตามมาตรฐานสินค้าส่งออกญี่ปุ่น ด้วยวิธีการโหลดน้ำหนักพร้อมโยกตัวเก้าอี้ ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด นั่นหมายความว่าเมื่อลูกค้านั่งใช้งานตามปกติก็ย่อมมีความแข็งแรงเพียงพอแน่นอน
     ส่วนสินค้าประเภทอื่น ๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ, ตู้, เตียง, ตู้วางทีวี เราก็ผลิตด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงเช่นกัน   เราใช้โครงสร้างไม้เป็นหลักและมีใช้ fitting ต่าง ๆร่วมด้วย    อาศัยเทคนิคการประกอบ การใช้กาว, เดือย เข้ามาช่วย  ไม่เพียงแค่นำเทคนิคต่าง ๆมาใช้งาน แต่เรายังใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเลือกใช้เดือยให้ถูกประเภทถูกลักษณะ  ใช้กาวที่ถูกประเภทในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งวิธีเหล่านี้ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำโดยขาดประสบการณ์และเลือกใช้หรือใช้ไม่ถูกวิธี สินค้าของเรารับประกันโครงสร้างตามการใช้งานปกตินานถึง 2 ปี หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต เรายินดีดูแลแก้ไขทันที
error: Content is protected !!