ตัวอย่างการจัดห้องนอนแบบที่ 1 ในชุดประกอบด้วย
    • รายการที่ 1 : เตียง รุ่น STD Bed+KT Head / 5 Ft. : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 2 : Daikei Bedside : จำนวน 2 Pcs.
    • รายการที่ 3 : W-T.V. Cabinet-W2000 mm. : จำนวน 1 Pc.
error: Content is protected !!