ตัวอย่างการจัดห้องนอนแบบที่ 2 ในชุดประกอบด้วย
    • รายการที่ 1 : เตียง รุ่น Box Bed-No DW-Shikaku Head / 6 Ft. : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 2 : HAFU Side Table : จำนวน 2 Pcs.
    • รายการที่ 3 : I T.V. Cabinet-W1500 mm. : จำนวน 1 Pc.
error: Content is protected !!