ตัวอย่างการจัดห้องนอนแบบที่ 3 ในชุดประกอบด้วย
    • รายการที่ 1 : เตียง รุ่น KT Bed-No Head / 3.5 Ft. : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 2 : Daikei Bedside : จำนวน 2 Pcs.
    • รายการที่ 3 : Daikei T.V. Cabinet-W1500 mm. : จำนวน 1 Pc.
error: Content is protected !!