ตัวอย่างการปรับ Function สินค้า โดยปรับจาก Daikei T.V. Cabinet    สามารถเลือกได้ทั้งช่องวางของ, ลิ้นชักเก็บของ, ตู้เก็บของ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ
error: Content is protected !!