ตัวอย่างการจัดห้องนั่งเล่นแบบที่ 1 : ในชุดประกอบด้วย
    • รายการที่ 1 : W-Sofa ขนาด 3 ที่นั่ง : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 2 : Windsor Sofa TB-Capsule : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 3 : Daikei T.V. Cabinet-W1800 mm. : จำนวน 1 Pc.
error: Content is protected !!