ตัวอย่างการจัดห้องนั่งเล่นแบบที่ 3 : ในชุดประกอบด้วย
    • รายการที่ 1 : W-Sofa ขนาด 3 ที่นั่ง + Extra : จำนวน 1 Set
    • รายการที่ 2 : Collon Sofa Table-A : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 3 : Collon T.V. Cabinet-W2000 mm. : จำนวน 1 Pc.
error: Content is protected !!