ตัวอย่างการจัดห้องนั่งเล่นแบบที่ 4 : ในชุดประกอบด้วย
    • รายการที่ 1 : W-Sofa ขนาด 2 ที่นั่ง : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 2 : HAFU Side Table : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 3 : Happa T.V. Cabinet-W1500 mm. : จำนวน 1 Pc.
error: Content is protected !!