ตัวอย่างการจัดห้องนั่งเล่นแบบที่ 5 : ในชุดประกอบด้วย
    • รายการที่ 1.1 : W-Sofa ขนาด 3 ที่นั่ง + Extra : จำนวน 1 Set
    • รายการที่ 1.2 : W-Sofa ขนาด 1 ที่นั่ง : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 2 : Res-03 Sofa Table : จำนวน 1 Pc.
    • รายการที่ 3 : W- T.V. Cabinet/WC -W2000 mm. : จำนวน 1 Pc.
error: Content is protected !!